Kako lahko začnem s postopkom faktoringa oziroma prodaje svojih terjatev?

Hitro in enostavno. Stopite z nami v stik preko: Telefona: +386 (0)5 93 75 100 Elektronske pošte: odkupi@apl-agencija.si Kontaktnega obrazca Pošljite nam informacije o terjatvah (fakturah), ki bi jih radi spremenili v likvidna denarna sredstva. Odgovorili vam bomo v roku 24 ur.

Kateri podatki so zaželeni za pripravo ponudbe o odkupu terjatev (faktoringu)?

Za pripravo ustrezne ponudbe potrebujemo vsaj naslednje podatke: Upnik (firma, kontakt) Dolžnik (firma) Terjatev (račun – datum zapadlosti, vrednost) Vsebina posla Podatke lahko oddate preko našega spletnega obrazca.

Kako poteka odkup terjatev (faktoring)?

Koriščenje faktoringa za izboljšanje likvidnosti je izjemno hitra in enostavna storitev. Na mail nam pošljete kopijo faktur oziroma izpis odprtih postavk ali v spletni obrazec vpišete terjatve, za katere bi želeli imeti denar na računu takoj. Z naše strani bomo ocenili panožna tveganja, preverili bonitetne ocene sodelujočih poslovnih subjektov in vam poslali nezavezujočo ponudbo. Odgovorili … Continued

Katera zavarovanja se uporabljajo pri odkupu terjatev (faktoringu)?

Odkupljene terjatve so praviloma zavarovane z različnimi mehanizmi. Zavarovanje lahko poda odstopnik ali plačnik terjatve, odvisno od tveganja samega posla. Potencialno uporabljeni zavarovalni mehanizmi pri odkupu terjatev so: Regresni zahtevek Fiduciarna cesija Menica Izvršnica Vinkulacija zavarovalne police Druge oblika zavarovanja Dodatno je pri odkupu terjatev praksa tudi, da se zadrži del sredstev do konca posla, … Continued

Kakšen je strošek financiranja odkupa terjatev (faktoringa)?

Strošek je odvisen od tveganja, ročnosti in stalnosti financiranja ter nekaterih drugih faktorjev. Celotni strošek se deli na strošek financiranja ter provizijo faktorja. Pošljite nam povpraševanje in poslali vam bomo konkurenčno ponudbo.

Katere so slabosti odkupa terjatev (faktoringa)?

Slabosti faktoringa praktično ni, saj gre za ustaljeno dejavnost financiranja poslovanja. Seveda je faktoring povezan z nastankom stroškov (stroški financiranja, provizij za izvedbo posla). Absolutno pa je pomembno, da sodelujete z uglednim in zanesljivim faktoring podjetjem, ki pri minimalni birokraciji ter maksimalno hitrosti zagotavlja varno izvedbo posla.

Katere so prednosti uporabe odkupa terjatev (faktoringa) pred drugimi oblikami financiranja?

Stalna uporaba odkupa terjatev (faktoring) izboljšuje likvidnost poslovnega subjekta, pri tem da ohranja kreditni potencial podjetja. Dodatna likvidna sredstva omogočajo hitrejšo rast in razvoj podjetja, lahko se izboljša tudi bonitetna ocena. Zmanjša se potreba po zadolževanju. Izjemno pomembno je tudi to, da faktoring omogoča zagotavljanje predvidljivosti denarnega toka, zmanjša pa se tveganje za neplačila. Z … Continued

Katere vrste faktoringa oziroma odkupa terjatev poznamo?

Poznamo več različnih vrst odkupa terjatev, pri vseh gre pa za relativno podoben koncept – to je, da se terjatve pretvorijo v likvidna denarna sredstva. Vrsta odkupa je odvisna od dejavnikov kot so, kdo krije stroške financiranja, ali gre za domače ali mednarodne transakcije in podobno. V APL izvajamo štiri oblike odkupa terjatev (faktoringa): Prodajni … Continued

V katerih poslovnih situacijah se odprodaja terjatev največkrat uporablja?

Poslovni subjekti se največkrat poslužujejo odkupa terjatev, ko veljajo dolgi plačilni roki, je nujno potrebno pohitriti obrat obratnih sredstev ali pa je prišlo do poslovnega dogodka (npr. izredni strošek), ko je nujno potrebno pretvoriti terjatve v denar. Pogosto podjetja odprodajajo terjatve, ko začenjajo večje investicije ali širijo poslovanje. Nekaj primerov, v katerih je odkup terjatev … Continued

Kdo se največkrat poslužuje odprodaje terjatev (faktoringa)?

Odkupa terjatev se poslužujejo različne vrste pravnih subjektov (d.d., d.o.o., s.p., zadruga, občina ipd.), različnih velikosti (od mikro do velikih podjetij) v povsem različnih industrijah (gradbeništvo, trgovina, informacijske dejavnosti, predelovalne dejavnosti ipd.). Odkupa terjatev se poslovni subjekti poslužujejo predvsem, ko želijo izboljšati svojo likvidnost in svoje terjatve spremeniti v denar. Pri tem je odkup terjatev … Continued