Kaj je faktoring in kaj odkup terjatev? Enostavna razlaga s primerom.

Za vse, ki se še niste srečali s faktoringom ali pa vas zanimajo temeljne osnove faktoringa, smo pripravili kratek članek, kaj faktoring sploh je. Faktoring je posel, kjer poslovni subjekt proda svoje nezapadle (ali zapadle) terjatve za to specializirani inštituciji, ki se imenuje faktor – običajno je to faktoring hiša, kot npr. APL ali banka. … Continued

Kaj je cesija? Hitra in enostavna razlaga

V obligacijskem zakoniku je cesija oziroma odstop terjatve s pogodbo opredeljena kot pogodba, s katero upnik (odstopnik) svojo terjatev, ki jo ima proti dolžniku prenese na tretjo osebo (t.i. prevzemnika), ki postane novi upnik. Pri cesiji gre torej za pogodbeni prenos terjatve iz enega upnika na drugega. Cesija vključuje tri stranke Cesijska pogodba, je pravni … Continued

Zakaj je odkup terjatev (faktoring) bolje od bančnega kredita?

Vsako podjetje se lahko financira na več različnih načinov, pa naj gre za lastniške ali dolžniške vire financiranja. Dva najpogostejša vira financiranja sta bančni kredit in odprodaja terjatev. Poglejmo si primerjavo teh dveh najpogostejših virov financiranja. V članku bomo sicer govorili o kratkoročnem kreditu, velja pa podobna primerjava tudi za sorodne oblike kratkoročnega financiranja, kot … Continued

Finance – Dolge plačilne roke je mogoče premagati

V nadaljevanju si lahko preberite našo objavo v reviji Finance. Želite razširiti svoje poslovanje in doseči rast podjetja ter slediti novim priložnostim, ki se vam ponujajo na trgu? Planirate nove investicije oziroma se vam obeta dober posel in potrebujete likvidna sredstva za obratni kapital? Imate povečan promet zaradi sezonske rasti poslovanja? Želite doseči ugodne (daljše) … Continued

Prednosti faktoringa pred drugimi oblikami financiranja

Vsako podjetje (oziroma poslovni subjekt) želi imeti čim hitrejše obračanje obratnih sredstev, kar pomeni tudi čim krajši rok vezanega denarja v terjatvah. Podjetje veliko lažje posluje ter hitreje rase, če ima na voljo likvidna sredstva takoj, namesto da so ta vezana v terjatve. Zato se podjetja poslužujejo faktoringa, ki pomeni sklenitev dogovora s faktoring podjetjem … Continued

Pregled več kot 15 različnih virov financiranja podjetja

Za uspešno poslovanje vsako podjetje potrebuje ustrezno strukturo financiranja. Strukturo financiranja nam pokaže pasivna stran bilance stanja, kjer se nahajajo lastniški (kapital) ter dolžniški viri financiranja (dolg). Glede na stanje in zmožnosti podjetja je smiselno preučiti, katere dodatne vire je možno angažirati za optimalno financiranje rasti in razvoja podjetja. Aktiva bilance = sredstva podjetja torej … Continued