Vsako podjetje (oziroma poslovni subjekt) želi imeti čim hitrejše obračanje obratnih sredstev, kar pomeni tudi čim krajši rok vezanega denarja v terjatvah. Podjetje veliko lažje posluje ter hitreje rase, če ima na voljo likvidna sredstva takoj, namesto da so ta vezana v terjatve. Zato se podjetja poslužujejo faktoringa, ki pomeni sklenitev dogovora s faktoring podjetjem za reden odkup terjatev.

Nekaj osnov o faktoringu

Ko podjetja razmišljajo o izboljšanju likvidnosti, najprej pomislijo na kredit. Vendar bančna posojila oz. krediti niso edina, ali celo najboljša rešitev. Eden najboljših mehanizmov za izboljšanje likvidnosti poslovanja je namreč faktoring.

Gre za obliko financiranja, ki podjetjem omogoča, da lahko račune, ki so jih izstavili, takoj prodajo faktor družbi in jih spremenijo v likvidna sredstva. S pridobljenimi likvidnimi sredstvi lahko podjetje poveča/razširi proizvodnjo, zažene nove projekte, kupi nove zaloge, kupi novo opremo, pridobi nove stranke, izkoristi dobaviteljske popuste, več sredstev nameni za marketing, izplača plače, plača DDV in podobno.

Faktoring je vedno bolj popularna storitev tudi pri nas, v bolj razvitih državah pa se večji del gospodarstva s prida poslužuje faktoringa – ta namreč prinaša kar nekaj prednosti pred drugimi oblikami financiranja.

Šest ključnih prednosti faktoringa

Pot do dodatnih virov financiranja je redko hitra in enostavna. Prej je potrebno skozi veliko preverjanj in birokracije. Faktoring je pri tem izjema, saj podjetjem zagotavlja največjo možno mero hitrosti, fleksibilnosti ter skoraj nič birokracije v primerjavi z drugimi viri financiranja.

Pri faktoringu ni toliko pomembna boniteta podjetja oziroma odstopnika terjatev, temveč je bolj pomembna boniteta kupca.

Kot glavne prednosti faktoringa velja izpostaviti predvsem:

 1. Hitrost – Svoje terjatve lahko podjetje dejansko znotraj 24 ur pretvori v denar.
 2. Fleksibilnost – Podjetje samo izbere terjatve, ki jih želi odprodati in samo nadzira stroške faktoringa, kar pomeni, da se faktoring lahko koristi le, ko je potreba po likvidnih sredstvih.
 3. Enostaven postopek odobritve – Pri faktoringu ni napornih in stresnih postopkov ter gore dokumentacije. Prav tako pri faktoringu ni toliko pomembna boniteta podjetja oziroma odstopnika terjatev, temveč je bolj pomembna boniteta kupca.
 4. Izboljšanje likvidnosti – Podjetje si zagotovi denarna sredstva takoj po izdaji računa.
 5. Uravnavanje denarnega toka – Upravljanje z denarnim tokom je bistvo zagotavljanja plačilne sposobnosti podjetja. Dolgi plačili roki in morebitne zamude pri plačilih negativno vplivajo na likvidnost, zato je financiranje potrebno poiskati drugje.
 6. Povečanje konkurenčnost – Podjetje lahko kupcem ponudi daljši plačilni rok oz. predčasno poplača dobavitelje in s tem pridobite dodatne popuste.

Stalna uporaba odkupa terjatev (faktoring) izboljšuje likvidnost poslovnega subjekta, pri tem da ohranja kreditni potencial podjetja. Dodatna likvidna sredstva omogočajo hitrejšo rast in razvoj podjetja, lahko se izboljša tudi bonitetna ocena. Zmanjša se potreba po zadolževanju.

Zaradi vseh teh prednosti se odkupa terjatev poslužujejo različne vrste pravnih subjektov (d.d., d.o.o., s.p., zadruga, občina ipd.), različnih velikosti (od mikro do velikih podjetij) v povsem različnih industrijah (gradbeništvo, trgovina, informacijske dejavnosti, predelovalne dejavnosti ipd.).

Ali obstajajo kakšne slabosti faktoringa?

Večjih slabosti faktoringa praktično ni, saj gre za ustaljeno dejavnost financiranja poslovanja. Seveda je faktoring povezan z nastankom stroškov (stroški financiranja, provizija za izvedbo posla).

Za varno in profesionalno izvedbo posla je absolutno pomembno, da sodelujete z uglednim in zanesljivim faktoring podjetjem, ki pri minimalni birokraciji ter maksimalni hitrosti zagotavlja varno izvedbo posla.

Če za konec povzamemo, prednost financiranja s faktoringom so naslednje:

 • Omogoča hitrejšo rast podjetja
 • Izboljšuje likvidnost
 • Zagotavlja predvidljivost denarnega toka
 • Zmanjšuje potrebo po zadolževanju
 • Izboljšuje kreditni potencial
 • Izboljšuje bonitetno oceno
 • Odobritev daljših plačilnih rokov kupcem povečuje konkurenčno prednost
 • Manjše tveganje za neplačilo

Če se še ne poslužujete faktoringa, pa bi radi izboljšali svojo likvidnost, stopite z nami v stik.

  Nazaj na vse članke

Želite v 24h pretvoriti vaše terjatve v denar?

POKLIČITE NAS

05 93 75 100
eKnjiga - 10 Korakov do boljše likvidnosti

NE SPREGLEJTE

Brezplačna brošura 10 korakov do boljše likvidnosti

  Drugi članki, ki bi vas utegnili zanimati