Vsako podjetje se lahko financira na več različnih načinov, pa naj gre za lastniške ali dolžniške vire financiranja. Dva najpogostejša vira financiranja sta bančni kredit in odprodaja terjatev. Poglejmo si primerjavo teh dveh najpogostejših virov financiranja.

V članku bomo sicer govorili o kratkoročnem kreditu, velja pa podobna primerjava tudi za sorodne oblike kratkoročnega financiranja, kot so revolving kredit, limit na poslovnem računu in podobno. Faktoring namreč prav tako omogoča takojšnje financiranje poslovanja. Pri nas lahko vaše terjatve spremenite v denar že v 24 urah.

Temeljne značilnosti bančnega kredita

Najprej si poglejmo temeljne značilnosti kratkoročnega kreditnega financiranja:

 • Sredstva vrača banki kreditojemalec
 • Kredit se daje na določen rok (kratkoročni, srednjeročni, dolgoročni), kar vpliva na višino obrestne mere
 • Obvezni instrumenti zavarovanja
 • Višina kreditiranja je odvisna od bonitetne ocene kreditojemalca, instrumentov zavarovanja,…
 • Večkrat komplicirani in dolgotrajni postopki pridobitve, velika količina dokumentov
 • Po odplačanem kreditu, ni garancije za novo odobritev

Kot vidimo, ima kredit kar nekaj slabosti, sploh če želimo hitro in fleksibilno do svežih denarnih sredstev.

Prednosti odkupa terjatev (faktoringa) pred kreditom

Faktoring ponuja torej nekaj pomembnih prednosti pred kreditom. Z vidika faktoringa, so to:

 • Sredstva vrača faktorju dolžnik – kupec
 • Faktoring se financira za točno določne terjatve z zapadlostjo največ do 180 dni
 • Ni instrumentov materialnega zavarovanja
 • Teoretično neomejena višina financiranja
 • Enostaven in hiter proces do pridobitve sredstev
 • Po odplačilu terjatve s strani kupca, časovno neomejen vir financiranja
 • Posredni učinki – izboljšanje bonitete,  zmanjšanje rizika poslovanja, povečanje donosnosti

Če potrebujete hitro sveža sredstva, je faktoring ena najboljših rešitev.

APL - Prednosti fakroringa pred kreditom

Druga pomembna dejstva o faktoringu

Poglejmo si še nekaj drugih pomembnih dejstev in prednosti faktoringa:

Enostaven in hiter proces do pridobitve sredstev

Pri faktoringu ni napornih in stresnih postopkov ter gore dokumentacije. Svoje terjatve lahko podjetje dejansko znotraj 24 ur pretvori v denar.

Faktoring se osredotoča na boniteto vaših kupcev

Pri faktoringu to pomeni, da za odobritev financiranja ni toliko pomembna boniteta podjetja oziroma odstopnika terjatev, temveč je bolj pomembna boniteta kupca.

Faktoring je zelo fleksibilna storitev

Podjetje samo izbere terjatve, ki jih želi odprodati in samo nadzira stroške faktoringa, kar pomeni, da se faktoring lahko koristi le, ko je nastala potreba po likvidnih sredstvih. Teoretično ponuja faktoring neomejeno višino financiranja, katera je v veliko pomoč pri rasti poslovanja podjetja – več terjatev, več likvidnih sredstev na voljo.

Splošne prednosti uporabe fakroringa torej so:

 • Omogoča hitrejšo rast
 • Izboljšuje likvidnost
 • Predvidljivost denarnega toka
 • Zmanjšuje potrebo po zadolževanju
 • Izboljšuje kreditni potencial
 • Izboljšuje bonitetno oceno
 • Odobritev daljših plačilnih rokov kupcem povečuje konkurenčno prednost
 • Manjše tveganje za neplačilo

Če se odločite spremeniti vaše terjatve v denar, nas kontaktirajte.

  Nazaj na vse članke

Želite v 24h pretvoriti vaše terjatve v denar?

POKLIČITE NAS

05 93 75 100
eKnjiga - 10 Korakov do boljše likvidnosti

NE SPREGLEJTE

Brezplačna brošura 10 korakov do boljše likvidnosti

  Drugi članki, ki bi vas utegnili zanimati