Za uspešno poslovanje vsako podjetje potrebuje ustrezno strukturo financiranja. Strukturo financiranja nam pokaže pasivna stran bilance stanja, kjer se nahajajo lastniški (kapital) ter dolžniški viri financiranja (dolg). Glede na stanje in zmožnosti podjetja je smiselno preučiti, katere dodatne vire je možno angažirati za optimalno financiranje rasti in razvoja podjetja.

 • Aktiva bilance = sredstva podjetja torej kaj podjetje ima (premoženje)
 • Pasiva bilance = iz katerih virov podjetje financira sredstva

Ko razmišljamo o potencialnih virih financiranja imamo naslednje opcije:

 • Dolžniški viri financiranja (dolg)
 • Lastniški viri financiranja (kapital)
 • Reinvestiranje dobička (kapital)
 • Subvencije oziroma nepovratna sredstva (izredni prihodki)
 • Množično financiranje (odvisno od tipa množičnega financiranja)

Dolžniški viri financiranja – plačevanje obresti za sposojen denar

Začnimo najprej z dolžniškimi viri financiranja. Med dolžniške vire štejemo kredite, lizinge in druge oblike posojil. Za dolžniške vire je značilno, da plačujemo določene obresti za izposojen denar, seveda pa vračamo tudi glavnico. Za dolžniške vire je potrebno dokazati plačilno sposobnost obroka posojila, prav tako pa zagotoviti ustrezna zavarovanja.

Če podjetje solidno posluje, si z dolžniškim financiranjem absolutno lahko izboljša finančno moč in pospeši poslovanje. Tudi najuspešnejša svetovna podjetja z veliko lastnega kapitala se poslužujejo dolžniškega financiranja. Bodite pa pozorni na obrestne mere ter da ne plačujete preveč za izposojen denar.

Najpogostejši dolžniški viri za izboljšanje likvidnosti:

 • Limit na tekočem računu
 • Revolving kredit
 • Kratkoročni kredit
 • Lizing (nakup sredstev, odprodaja in najem sredstev ipd.)
 • Kratkoročna posojila lastnikov ali poslovnih partnerjev
 • Garancije za kredite in subvencionirane obrestne mere s strani države
 • Obročno odplačevanje davkov

Odprodaja terjatev – najhitreje do likvidnih sredstev

Odprodajo terjatev (enkratni dogodek) pogosto imenujemo tudi faktoring. Gre za podobna izraza, pri čemer pa je faktoring širša in stalna oblika odkupa terjatev (npr. na podlagi letne pogodbe). Poznamo več oblik faktoringa, med drugim prodajni faktoring, dobaviteljski faktoring in tuji faktoring.

Faktoring je zelo razširjena, ustaljena ter varna oblika izboljšanja likvidnosti podjetij. Faktoring posel se običajno izpelje v 1 do 3 dneh. Dokumentacije ni veliko, pogoji financiranja pa so konkurenčni (odvisno od tveganja, višine terjatve, zavarovanj in drugih faktorjev).

Če vas zanima izboljšanje vaše likvidnosti z odprodajo terjatev, nam pošljite povpraševanje.

Lastniški viri financiranja – nov partner v podjetju

Na drugi strani dolžniškega financiranja so lastniški viri financiranja. Glavna lastnost lastniških virov financiranja je, da denarja ne vračamo z obrestmi po obrokih, temveč lastniški investitorji sodelujejo na dobičku s kupljenim deležem podjetja. Prav tako se vrednost deleža lahko poveča z rastjo in razvojem podjetja.

Najpogostejše oblike tovrstnega financiranja so:

 • Strateška partnerstva
 • Podjetniški pospeševalniki
 • Poslovni angeli
 • Skladi tveganega kapitala
 • Zasebni skladi

Lastniki se lahko odločijo tudi za reinvestiranje dobička v nadaljnjo rast in razvoj poslovanja. Reinvestirani dobički so eden najpogostejših virov financiranja uspešne rasti podjetja.

Nepovratna sredstva – za razvojne projekte, startupe in problematična območja

Kot tretji vir potencialnega financiranja podjetja pa velja omeniti še nepovratna sredstva (ta se ne nahajajo na pasivi bilance stanja, temveč med izrednimi prihodki). Na voljo je več javnih programov financiranja gospodarstva in rasti podjetij, od sofinanciranja razvoja novih produktov do sofinanciranja izvoza in uvedbe nove dejavnosti.

Poleg nepovratnih sredstev država s svojimi programi ponuja tudi garancije za kredite, subvencionirano obrestno mero in lastniška financiranja za najbolj tvegane projekte.

Aktualne razpise za gospodarstvo si lahko pogledate na naslednjih straneh:

Množično financiranje

V zadnjih nekaj letih se je razvil tudi tako imenovan koncept množičnega financiranja (crowdfunding). S pojavom kriptovalut je množično financiranje dobilo še dodatni zagon in razcvet. Podjetja namreč po konceptu ICO (initial coin offering) izdajo lastne kovance ter na ta način zberejo sredstva. Več slovenskih podjetij je zbralo že več milijonov sredstev za svoja podjetja, predvsem s področja tehnologij veriženja blokov.

Poleg ICO-jev so popularne tudi druge oblike množičnega financiranja, kjer lahko zberete dodatna sredstva za nove produkte ali izdelke s prednaročili, posojili ali na druge načine. Slovenska podjetja so še posebej uspešna tudi na tovrstnih platformah množičnega financiranja.

Najbolj razširjene platforme za množično financiranje:

Če bi radi izboljšali likvidnost vašega podjetja z odprodajo terjatev, nas kontaktirajte.

  Nazaj na vse članke

Želite v 24h pretvoriti vaše terjatve v denar?

POKLIČITE NAS

05 93 75 100
eKnjiga - 10 Korakov do boljše likvidnosti

NE SPREGLEJTE

Brezplačna brošura 10 korakov do boljše likvidnosti

  Drugi članki, ki bi vas utegnili zanimati