Odkup terjatev / Faktoring

Odkup terjatev / Faktoring

Odkup terjatev (enkratna odprodaja) oziroma faktoring (redna odprodaja) vam omogoča enostaven in hiter dostop do likvidnih sredstev pri prodaji blaga ali storitev z odloženim rokom plačila. S faktoringom svoje zapadle in nezapadle terjatve enostavno pretvorite v denar.

Pri faktoringu gre za predčasno financiranje, kjer vam na podlagi odstopljenih terjatev omogočimo takojšnje financiranje poslovanja ter vam na ta način zagotavljamo potrebno likvidnost in omogočimo hiter, stalen in zanesljiv dostop do financiranja poslovanja podjetja.

Podjetjem ponujamo več oblik faktoringa:

  • Prodajni faktoring
  • Stalni faktoring
  • Dobaviteljski faktoring
  • Tuji faktoring

SPLOŠNE PREDNOSTI FINANCIRANJA SKOZI FAKTORING

Omogoča hitrejšo rast

Izboljšuje likvidnost

Predvidljivost denarnega toka

Zmanjšuje potrebo po zadolževanju

Izboljšuje kreditni potencial

Izboljšuje bonitetno oceno

Odobritev daljših plačilnih rokov kupcem povečuje konkurenčno prednost

Manjše tveganje za neplačilo

Storitve - Prodajni faktoring

PRODAJNI FAKTORING

Najpogostejša oblika faktoringa je prodajni faktoring. Ta v praksi pomeni odprodajo zapadlih ali nezapadlih terjatev. Pri odprodaji terjatev vam ponujamo ugodne pogoje, hitro oceno rizika ter profesionalno izpeljemo celotni postopek.

PRIDOBI PONUDBO

STALNI FAKTORING

Ponujamo tudi možnost sklenitve letne pogodbe, t. i. stalni faktoring, ki je finančna storitev, kjer gre za dolgoročen dogovor med faktorjem in stranko, na osnovi katerega le‑ta faktorju prodaja terjatve do določenih domačih ali tujih kupcev (praviloma stalnih), ki izvirajo iz dobave blaga ali opravljenih storitev. Načeloma je stalni faktoring ugodnejši kot pa posamezni odkupi terjatev.

PRIDOBI PONUDBO
storitve-stalni-faktoring
storitve-dobaviteljski-faktoring

DOBAVITELJSKI FAKTORING

Pri dobaviteljskem faktoringu ob valuti poravnamo vaše obveznosti do dobaviteljev, vam pa omogočimo odlog plačila.

Dobaviteljski faktoring je storitev sorodna prodajnemu faktoringu, kjer je naročnik storitve kupec sam. Glavna ideja dobaviteljskega faktoringa je, da si kupec blaga ali storitve podaljša valuto plačila, ob nespremenjenih pogojih poslovanja do dobavitelja. S tem se ohranijo dobri poslovni odnosi, kot kupec pa lahko optimizirate svojo likvidnost.

PRIDOBI PONUDBO

TUJI FAKTORING

Zagotovimo vam ugodno financiranje za vaše tuje kupce. Odkupujemo terjatve tako v EU kot tudi izven.

Zaželeno je, da so terjatve zavarovane pri katerem od ponudnikom kreditnega zavarovanja. V kolikor kupec ni znan, se dodatno predloži bonitetno poročilo, na osnovi česar Agencija za pospeševanje likvidnosti oceni tveganje in poda ponudbo.

PRIDOBI PONUDBO
storitve-tuji-faktoring

IZBOLJŠAJTE VAŠO LIKVIDNOST V 24 URAH

Naročite brezplačno svetovanje naših strokovnjakov za pospeševanje likvidnosti.

POŠLJI POVPRAŠEVANJE

KLJUČNE PREDNOSTI, ČE SE ODLOČITE ZA ODPRODAJO VAŠIH TERJATEV PRI NAS SO:

Hitrost storitve – odgovor v 24 urah

Naši svetovalci za izboljšanje likvidnosti poskrbijo za hitro izvedbo storitve s čim manj birokracije. Likvidna sredstva so na vašem računu v najhitrejšem možnem času.

Popolna fleksibilnost

Nudimo najširšo izbiro finančnih produktov v Sloveniji, s katerimi lahko podjetja vseh velikosti in panog pospešijo obračanje obratnih sredstev. S kombinacijo različnih produktov lahko skokovito izboljšamo finančno moč vašega podjetja.

Strokovno svetovanje

Za naše stranke gremo vedno korak dlje. Svetovali vam bomo pri izbiri najustreznejšega produkta financiranja in profesionalno izpeljali celotni postopek od vašega povpraševanja do prejema svežih likvidnih sredstev na vaš račun.

Konkurenčne cene

Našim strankam ponujamo konkurenčne cene pri vseh oblikah financiranja. Zahtevajte ponudbo in se prepričajte tudi sami.

Popolna varnost in transparentnost

Podjetje APL ima AA bonitetno odličnost, pri poslovanju smo popolnoma transparentni in poslujemo brez kakršnihkoli skritih stroškov. Dokaz za to je veliko število zadovoljnih strank po vsej Sloveniji.

Zaupanje velikega števila stank

Z osebnim pristopom z našimi strankami razvijamo dolgoletno uspešno poslovno sodelovanje. Lahko se pohvalimo z velikim številom zadovoljnih strank.

PRIMERI FINANCIRANJA RAZLIČNIH DEJAVNOSTI