Poznamo več različnih vrst odkupa terjatev, pri vseh gre pa za relativno podoben koncept – to je, da se terjatve pretvorijo v likvidna denarna sredstva. Vrsta odkupa je odvisna od dejavnikov kot so, kdo krije stroške financiranja, ali gre za domače ali mednarodne transakcije in podobno.

V APL izvajamo štiri oblike odkupa terjatev (faktoringa):

  • Prodajni faktoring – Najpogostejša oblika, ki pomeni odprodajo zapadlih in nezapadlih terjatev
  • Stalni faktoring – Sklenitev letne pogodbe za odkup vseh terjatev ob običajno bolj ugodnih pogojih
  • Dobaviteljski faktoring – Kupec si podaljša roke plačila do dobaviteljev, ob nespremenjenih pogojih poslovanja do njega
  • Tuji faktoring – Odkup terjatev za tuje kupce, tako v EU, kot tudi izven

Poleg tega poznamo tudi več vrst faktoringa, kot je tihi/odkriti faktoring, faktoring z regresno pravico ali brez nje in podobno. Več o tem si lahko preberete v naši bazi znanja.