Za pripravo ustrezne ponudbe potrebujemo vsaj naslednje podatke:

  • Upnik (firma, kontakt)
  • Dolžnik (firma)
  • Terjatev (račun – datum zapadlosti, vrednost)
  • Vsebina posla

Podatke lahko oddate preko našega spletnega obrazca.