Stalna uporaba odkupa terjatev (faktoring) izboljšuje likvidnost poslovnega subjekta, pri tem da ohranja kreditni potencial podjetja. Dodatna likvidna sredstva omogočajo hitrejšo rast in razvoj podjetja, lahko se izboljša tudi bonitetna ocena. Zmanjša se potreba po zadolževanju.

Izjemno pomembno je tudi to, da faktoring omogoča zagotavljanje predvidljivosti denarnega toka, zmanjša pa se tveganje za neplačila. Z uporabo faktoringa si lahko tudi povečamo konkurenčno prednost na trgu, tako da kupcem podaljšamo plačilne roke.