Odkupljene terjatve so praviloma zavarovane z različnimi mehanizmi. Zavarovanje lahko poda odstopnik ali plačnik terjatve, odvisno od tveganja samega posla. Potencialno uporabljeni zavarovalni mehanizmi pri odkupu terjatev so:

  • Regresni zahtevek
  • Fiduciarna cesija
  • Menica
  • Izvršnica
  • Vinkulacija zavarovalne police
  • Druge oblika zavarovanja

Dodatno je pri odkupu terjatev praksa tudi, da se zadrži del sredstev do konca posla, v primeru zamud pa se obračunajo zamudne obresti.