Poslovni subjekti se največkrat poslužujejo odkupa terjatev, ko veljajo dolgi plačilni roki, je nujno potrebno pohitriti obrat obratnih sredstev ali pa je prišlo do poslovnega dogodka (npr. izredni strošek), ko je nujno potrebno pretvoriti terjatve v denar. Pogosto podjetja odprodajajo terjatve, ko začenjajo večje investicije ali širijo poslovanje. Nekaj primerov, v katerih je odkup terjatev najboljša rešitev:

  • Odprodaja terjatev namesto najema kredita
  • Odprodaja terjatev, če ima poslovni subjekt iz katerega koli razloga prepoved zadolževanja
  • Dostop do likvidnih sredstev za financiranje rasti ali investicij
  • Dostop do likvidnih sredstev za kritje večjih ali nepričakovanih stroškov (davki, božičnice, tožbe)
  • Rešitev problema dolgih plačilnih rokov, kjer ni potrebno čakati na denar tudi do 90 dni
  • Izboljšanje bonitetne ocene
  • Predčasno poplačilo dobaviteljev in doseganje popustov
  • Druge poslovne situacije, kjer je potreba po boljši likvidnosti