Odkupa terjatev se poslužujejo različne vrste pravnih subjektov (d.d., d.o.o., s.p., zadruga, občina ipd.), različnih velikosti (od mikro do velikih podjetij) v povsem različnih industrijah (gradbeništvo, trgovina, informacijske dejavnosti, predelovalne dejavnosti ipd.).

Odkupa terjatev se poslovni subjekti poslužujejo predvsem, ko želijo izboljšati svojo likvidnost in svoje terjatve spremeniti v denar. Pri tem je odkup terjatev primeren praktično za vse poslovne subjekte.