Forfaiting

Forfaiting je posebna oblika faktoringa, ki se odvija na mednarodni ravni in  pomeni odkup izvoznih terjatev.

Fiduciarna cesija

Fiduciarna cesija pomeni odstop terjatve v zavarovanje. Zastavna pravica na terjatvi zahteva obvestilo dolžnika, pri fiduciarni cesiji pa to ni potrebno.

Faktoring

Odkup terjatev (enkratna odprodaja) oziroma faktoring (redna odprodaja) je oblika financiranja poslovanja, ki omogoča enostaven in hiter dostop do likvidnih sredstev pri prodaji blaga ali storitev z odloženim rokom plačila. S faktoringom poslovni subjekt svoje zapadle in nezapadle terjatve predčasno pretvori v likvidna denarna sredstva.

Faktor

Faktor je banka ali podjetje, katerega dejavnost je faktoring oziroma odkup terjatev. Udeleženi v faktor poslu so torej upnik (odstopnik terjatve), plačnik (dolžnik) ter faktor, na katerega se prenese dolg, faktor pa upniku predčasno poravna terjatev.