Odkup terjatev (enkratna odprodaja) oziroma faktoring (redna odprodaja) je oblika financiranja poslovanja, ki omogoča enostaven in hiter dostop do likvidnih sredstev pri prodaji blaga ali storitev z odloženim rokom plačila. S faktoringom poslovni subjekt svoje zapadle in nezapadle terjatve predčasno pretvori v likvidna denarna sredstva.

  Nazaj na

Želite v 24h pretvoriti vaše terjatve v denar?

POKLIČITE NAS

+386 (0)5 93 75 100

Brezplačno prenesi e-knjigo:

Poti do likvidnosti in optimizacija denarnega toka