Odkup terjatev (enkratna odprodaja) oziroma faktoring (redna odprodaja) je oblika financiranja poslovanja, ki omogoča enostaven in hiter dostop do likvidnih sredstev pri prodaji blaga ali storitev z odloženim rokom plačila. S faktoringom poslovni subjekt svoje zapadle in nezapadle terjatve predčasno pretvori v likvidna denarna sredstva.