Faktor je banka ali podjetje, katerega dejavnost je faktoring oziroma odkup terjatev. Udeleženi v faktor poslu so torej upnik (odstopnik terjatve), plačnik (dolžnik) ter faktor, na katerega se prenese dolg, faktor pa upniku predčasno poravna terjatev.