Zavarovanje terjatve

Zavarovanje terjatev pomeni, da se terjatve zavarujejo pri zavarovalnici ali faktor podjetju za primere neplačil s strani kupcev. S tem se zagotovi prejem plačila za dobavljeno blago ali storitve. Terjatve je moč zavarovati brez vednosti kupcev.

Zdržana sredstva

Faktor običajno zadrži del sredstev pri faktoring poslu, ki jih nakaže odstopniku ob prejemu plačila s strani dolžnika. Znesek je običajno zmanjšan za stroške financiranja in faktoring provizijo. Z zadržanimi sredstvi se faktor zavaruje predvsem v primeru zamude plačil.