Faktor običajno zadrži del sredstev pri faktoring poslu, ki jih nakaže odstopniku ob prejemu plačila s strani dolžnika. Znesek je običajno zmanjšan za stroške financiranja in faktoring provizijo. Z zadržanimi sredstvi se faktor zavaruje predvsem v primeru zamude plačil.