Zavarovanje terjatev pomeni, da se terjatve zavarujejo pri zavarovalnici ali faktor podjetju za primere neplačil s strani kupcev. S tem se zagotovi prejem plačila za dobavljeno blago ali storitve. Terjatve je moč zavarovati brez vednosti kupcev.