Dospela terjatev

Terjatev, ki bi v danem trenutku že morala biti plačana.

Dolžnik

Dolžnik je kupec blaga ali storitve, ki ima dolg do svojega dobavitelja.

Denarni tok

Denarni tok predstavlja prilive (prejemke) in odliva (izdatke) iz poslovnega računa. Na podlagi sprememb prilivov in odlivov spremljamo začetno in končno stanje denarja na računu. Prejemkov (plačan račun) ne smemo enačiti s prihodki (izdan račun). V vmesnem obdobju med izdanim računom in dejansko plačanim računom nastane terjatev.