Dolžnik je kupec blaga ali storitve, ki ima dolg do svojega dobavitelja.