Terjatev, ki bi v danem trenutku že morala biti plačana.