Stroški financiranja faktoringa

Stroški faktoringa se delijo na dva dela in sicer provizijo in stroške financiranja. Strošek financiranja so dejanske obresti za financiranje faktoring posla, provizija pa je storitev, ki jo opravi faktor.