Stroški faktoringa se delijo na dva dela in sicer provizijo in stroške financiranja. Strošek financiranja so dejanske obresti za financiranje faktoring posla, provizija pa je storitev, ki jo opravi faktor.

  Nazaj na

Želite v 24h pretvoriti vaše terjatve v denar?

POKLIČITE NAS

+386 (0)5 93 75 100

Brezplačno prenesi e-knjigo:

Poti do likvidnosti in optimizacija denarnega toka