Nepopolni / Popolni faktoring

Popolni faktoring zajema vse storitve, ki jih ponuja faktor svojemu komitentu. Običajno je popolni faktoring trajen posel. Komitent odstopa v celoti terjatve do določenih kupcev daljše časovno obdobje. Faktor pa se obveže, da bo te terjatve prevzel, jih v celoti upravljal in kontroliral, vodil nadzor in vršil izterjavo. Nepopolni faktoring pa običajno predstavlja  enkratne odkupe … Continued

Nedospela terjatev (nezapadla terjatev)

Terjatev, ki ji še ni zapadel rok plačila.