Popolni faktoring zajema vse storitve, ki jih ponuja faktor svojemu komitentu. Običajno je popolni faktoring trajen posel. Komitent odstopa v celoti terjatve do določenih kupcev daljše časovno obdobje. Faktor pa se obveže, da bo te terjatve prevzel, jih v celoti upravljal in kontroliral, vodil nadzor in vršil izterjavo.

Nepopolni faktoring pa običajno predstavlja  enkratne odkupe terjatev in ga podjetje lahko koristi, kadar želi rešiti posamezen finančni problem tako, da faktorju proda samo posamično terjatev.