Verižna kompenzacija (večstranski pobot)

Verižna kompenzacije je posebna oblika pobota, v katerega je vključenih več poslovnih subjektov (tri ali več). Z izvedbo verižne kompenzacije se morajo strinjati vsi udeleženi poslovni subjekti. Namen verižne kompenzacije je izboljšanje likvidnosti z zapiranjem terjatev in obveznosti več poslovnih subjektov.