Regresna pravica

Regresna pravica pomeni, da se ima faktoring podjetje pravico regresirati pri prodajalcu terjatve (odstopniku), v kolikor ni prejeto plačilo s strani plačnika. Na ta način se faktoring podjetje ustrezno zavaruje za primere, ko plačnik ne bi želel ali mogel poravnati terjatve.