Pregled več kot 15 različnih virov financiranja podjetja

Za uspešno poslovanje vsako podjetje potrebuje ustrezno strukturo financiranja. Strukturo financiranja nam pokaže pasivna stran bilance stanja, kjer se nahajajo lastniški (kapital) ter dolžniški viri financiranja (dolg). Glede na stanje in zmožnosti podjetja je smiselno preučiti, katere dodatne vire je možno angažirati za optimalno financiranje rasti in razvoja podjetja. Aktiva bilance = sredstva podjetja torej … Continued