Kaj je faktoring in kaj odkup terjatev? Enostavna razlaga s primerom.

Za vse, ki se še niste srečali s faktoringom ali pa vas zanimajo temeljne osnove faktoringa, smo pripravili kratek članek, kaj faktoring sploh je. Faktoring je posel, kjer poslovni subjekt proda svoje nezapadle (ali zapadle) terjatve za to specializirani inštituciji, ki se imenuje faktor – običajno je to faktoring hiša, kot npr. APL ali banka. … Continued

Zakaj je odkup terjatev (faktoring) bolje od bančnega kredita?

Vsako podjetje se lahko financira na več različnih načinov, pa naj gre za lastniške ali dolžniške vire financiranja. Dva najpogostejša vira financiranja sta bančni kredit in odprodaja terjatev. Poglejmo si primerjavo teh dveh najpogostejših virov financiranja. V članku bomo sicer govorili o kratkoročnem kreditu, velja pa podobna primerjava tudi za sorodne oblike kratkoročnega financiranja, kot … Continued

Prednosti faktoringa pred drugimi oblikami financiranja

Vsako podjetje (oziroma poslovni subjekt) želi imeti čim hitrejše obračanje obratnih sredstev, kar pomeni tudi čim krajši rok vezanega denarja v terjatvah. Podjetje veliko lažje posluje ter hitreje rase, če ima na voljo likvidna sredstva takoj, namesto da so ta vezana v terjatve. Zato se podjetja poslužujejo faktoringa, ki pomeni sklenitev dogovora s faktoring podjetjem … Continued