Kako lahko začnem s postopkom faktoringa oziroma prodaje svojih terjatev?

Hitro in enostavno. Stopite z nami v stik preko:

Pošljite nam informacije o terjatvah (fakturah), ki bi jih radi spremenili v likvidna denarna sredstva. Odgovorili vam bomo v roku 24 ur.

Kateri podatki so zaželeni za pripravo ponudbe o odkupu terjatev (faktoringu)?

Za pripravo ustrezne ponudbe potrebujemo vsaj naslednje podatke:

 • Upnik (firma, kontakt)
 • Dolžnik (firma)
 • Terjatev (račun – datum zapadlosti, vrednost)
 • Vsebina posla

Podatke lahko oddate preko našega spletnega obrazca.

Kako poteka odkup terjatev (faktoring)?

Koriščenje faktoringa za izboljšanje likvidnosti je izjemno hitra in enostavna storitev. Na mail nam pošljete kopijo faktur oziroma izpis odprtih postavk ali v spletni obrazec vpišete terjatve, za katere bi želeli imeti denar na računu takoj.

Z naše strani bomo ocenili panožna tveganja, preverili bonitetne ocene sodelujočih poslovnih subjektov in vam poslali nezavezujočo ponudbo. Odgovorili vam bomo v roku 24 ur, nato pa pripravili dokumentacijo za izvedbo posla. Z odprodajo terjatev lahko tako hitro pridete do svežih likvidnih sredstev in večje finančne moči vašega podjetja.

Katera zavarovanja se uporabljajo pri odkupu terjatev (faktoringu)?

Odkupljene terjatve so praviloma zavarovane z različnimi mehanizmi. Zavarovanje lahko poda odstopnik ali plačnik terjatve, odvisno od tveganja samega posla. Potencialno uporabljeni zavarovalni mehanizmi pri odkupu terjatev so:

 • Regresni zahtevek
 • Fiduciarna cesija
 • Menica
 • Izvršnica
 • Vinkulacija zavarovalne police
 • Druge oblika zavarovanja

Dodatno je pri odkupu terjatev praksa tudi, da se zadrži del sredstev do konca posla, v primeru zamud pa se obračunajo zamudne obresti.

Kakšen je strošek financiranja odkupa terjatev (faktoringa)?

Strošek je odvisen od tveganja, ročnosti in stalnosti financiranja ter nekaterih drugih faktorjev. Celotni strošek se deli na strošek financiranja ter provizijo faktorja. Pošljite nam povpraševanje in poslali vam bomo konkurenčno ponudbo.

Katere so slabosti odkupa terjatev (faktoringa)?

Slabosti faktoringa praktično ni, saj gre za ustaljeno dejavnost financiranja poslovanja. Seveda je faktoring povezan z nastankom stroškov (stroški financiranja, provizij za izvedbo posla). Absolutno pa je pomembno, da sodelujete z uglednim in zanesljivim faktoring podjetjem, ki pri minimalni birokraciji ter maksimalno hitrosti zagotavlja varno izvedbo posla.

Katere so prednosti uporabe odkupa terjatev (faktoringa) pred drugimi oblikami financiranja?

Stalna uporaba odkupa terjatev (faktoring) izboljšuje likvidnost poslovnega subjekta, pri tem da ohranja kreditni potencial podjetja. Dodatna likvidna sredstva omogočajo hitrejšo rast in razvoj podjetja, lahko se izboljša tudi bonitetna ocena. Zmanjša se potreba po zadolževanju.

Izjemno pomembno je tudi to, da faktoring omogoča zagotavljanje predvidljivosti denarnega toka, zmanjša pa se tveganje za neplačila. Z uporabo faktoringa si lahko tudi povečamo konkurenčno prednost na trgu, tako da kupcem podaljšamo plačilne roke.

Katere vrste faktoringa oziroma odkupa terjatev poznamo?

Poznamo več različnih vrst odkupa terjatev, pri vseh gre pa za relativno podoben koncept – to je, da se terjatve pretvorijo v likvidna denarna sredstva. Vrsta odkupa je odvisna od dejavnikov kot so, kdo krije stroške financiranja, ali gre za domače ali mednarodne transakcije in podobno.

V APL izvajamo štiri oblike odkupa terjatev (faktoringa):

 • Prodajni faktoring – Najpogostejša oblika, ki pomeni odprodajo zapadlih in nezapadlih terjatev
 • Stalni faktoring – Sklenitev letne pogodbe za odkup vseh terjatev ob običajno bolj ugodnih pogojih
 • Dobaviteljski faktoring – Kupec si podaljša roke plačila do dobaviteljev, ob nespremenjenih pogojih poslovanja do njega
 • Tuji faktoring – Odkup terjatev za tuje kupce, tako v EU, kot tudi izven

Poleg tega poznamo tudi več vrst faktoringa, kot je tihi/odkriti faktoring, faktoring z regresno pravico ali brez nje in podobno. Več o tem si lahko preberete v naši bazi znanja.

V katerih poslovnih situacijah se odprodaja terjatev največkrat uporablja?

Poslovni subjekti se največkrat poslužujejo odkupa terjatev, ko veljajo dolgi plačilni roki, je nujno potrebno pohitriti obrat obratnih sredstev ali pa je prišlo do poslovnega dogodka (npr. izredni strošek), ko je nujno potrebno pretvoriti terjatve v denar. Pogosto podjetja odprodajajo terjatve, ko začenjajo večje investicije ali širijo poslovanje. Nekaj primerov, v katerih je odkup terjatev najboljša rešitev:

 • Odprodaja terjatev namesto najema kredita
 • Odprodaja terjatev, če ima poslovni subjekt iz katerega koli razloga prepoved zadolževanja
 • Dostop do likvidnih sredstev za financiranje rasti ali investicij
 • Dostop do likvidnih sredstev za kritje večjih ali nepričakovanih stroškov (davki, božičnice, tožbe)
 • Rešitev problema dolgih plačilnih rokov, kjer ni potrebno čakati na denar tudi do 90 dni
 • Izboljšanje bonitetne ocene
 • Predčasno poplačilo dobaviteljev in doseganje popustov
 • Druge poslovne situacije, kjer je potreba po boljši likvidnosti

Kdo se največkrat poslužuje odprodaje terjatev (faktoringa)?

Odkupa terjatev se poslužujejo različne vrste pravnih subjektov (d.d., d.o.o., s.p., zadruga, občina ipd.), različnih velikosti (od mikro do velikih podjetij) v povsem različnih industrijah (gradbeništvo, trgovina, informacijske dejavnosti, predelovalne dejavnosti ipd.).

Odkupa terjatev se poslovni subjekti poslužujejo predvsem, ko želijo izboljšati svojo likvidnost in svoje terjatve spremeniti v denar. Pri tem je odkup terjatev primeren praktično za vse poslovne subjekte.

Kakšna je razlika med odkupom terjatev in faktoringom?

Odkup terjatev je enkratno dogodek, ko svoje terjatve pretvorite v denar. Faktoring je stalna oblika odkupa terjatev, ki običajno temelji na letni ali dolgoročni pogodbi. V praksi se pogosto odkup terjatev in faktoring uporabljata kot sopomenki.

Katere so prednosti APL pred drugimi ponudniki odkupa terjatev?

Agencija za pospeševanje likvidnosti (APL) je bila ustanovljena na podlagi dolgoletnih izkušenj finančnih strokovnjakov s področja poznavanja finančnih trgov, odkupov terjatev, faktoringa in verižnih finančnih kompenzacij. Strokovnost in predanost sta temelja, na katerih gradimo zanesljive partnerske odnose.

V APL-ju se zavedamo, da so kakovostna storitev, hitrost in fleksibilnost ključ do uspeha, zato pri nas postopki potekajo hitro in v skladu z željami in potrebami strank. Hkrati stremimo k nenehnemu razvijanju sodobnih finančnih storitev.

Naše ključne prednosti so:

 • Hitrost in odzivnost – do likvidnih sredstev lahko pridete že v 24 urah
 • Fleksibilnost – ponujamo širok nabor sodobnih finančnih storitev
 • Strokovnost – imamo izkušeno in strokovno ekipo svetovalcev
 • Varnost – imamo AA bonitetno odličnost ter zagotavljamo popolno transparentnost in varnost
 • Konkurenčne cene – zagotavljamo ugodne in konkurenčne pogoje financiranja

Imamo veliko število zadovoljnih strank, pridružite se jim tudi vi. Pošljite nam povpraševanje in strokovno vam bomo pomagali pri izboljšanju vaše likvidnosti in finančne moči.

Katere storitve ponuja APL?

Naša glavna dejavnost je odkup terjatev oziroma faktoring. Na podlagi dolgoletnih izkušenj pa smo za potrebe gospodarstva razvili še nekaj dodatnih storitev, s katerimi zagotavljamo večjo mero prilagodljivosti glede na potrebe po financiranju. Tako vam svetujemo pri izbiri najustreznejših storitev financiranja poslovanja in rasti ter zagotovimo konkurenčne cene pri optimizaciji denarnega toka in zapiranja finančnih konstrukcij.

Poleg vseh oblik odkupa terjatev (faktoringa), kot so prodajni faktoring, stalni faktoring, dobaviteljski faktoring in tuji faktoring, podjetjem ponujamo še naslednje storitve:

 • Projektno financiranje
 • Verižne kompenzacije
 • Svetovanje s področja podjetniških financ
 • Izterjava

Več o naših ostalih storitvah si lahko preberete tukaj.

eKnjiga - 10 Korakov do boljše likvidnosti

NE SPREGLEJTE

Brezplačna brošura 10 korakov do boljše likvidnosti

Vsako podjetje mora stremeti k optimalni likvidnosti, ki zasleduje cilj dobre plačilne sposobnosti ter rentabilnosti prostih sredstev. Za vas smo pripravili brošuro 10 korakov do boljše likvidnosti in finančne moči podjetja, v kateri boste našlji ključne usmeritve, kako upravljati z denarnim tokom.