V primeru tihega faktorja dolžnik sredstev (dobavitelj, plačnik) ni obveščen o prenosu terjatev na faktoring podjetje. Pri odkritem faktorju so obveščeni vsi udeleženi.