Dobavitelj blaga sli storitve, imenovan tudi upnik, ki svojo terjatev prenese na faktorja.