Cesija je posebna vrsta pogodbe, s katero cedent (odstopnik) terjatev (ali del te) prenese na tretjo osebo, to je cesionarja (prevzemnika). Dolžnik posledično svojo obveznost poravna prevzemniku, pri čemer se vsebina terjatve ne spremeni, vendar se zgolj zamenja upnik.

Primer cesije bi bil, da svojemu upniku namesto izpolnitev obveznosti (plačila) odstopite terjatev.