Pri asignaciji so udeleženi trije pravni subjekti, podlaga pa je pravno razmerje (dve pooblastitvi), ki je sestavljeno iz dveh enostranskih poslov. Za izvedbo asignacije morajo soglašati vsi vpleteni. Asignant (nakazovalec) pooblasti asignata (nakazanca), da na njen račun izpolni nekaj tretji osebi. Ta tretja oseba se imenuje asignatar (prejemnik nakazila), katerega asignant prav tako pooblašča, da v svojem imenu prevzame izpolnitev obveznosti.

Primer asignacije bi bil, da poslovni subjekt z asignacijo pooblasti svojega dobavitelja, da se za njegov račun izpolni obveznost do nekega drugega dobavitelja.